DSAT Tec Trimix Diver

Kurs DSAT Tec Trimix Diver składa się z czterech sekcji Przeglądu Wiedzy (oraz egzaminu teoretycznego), pięciu sesji Umiejętności Praktycznych oraz ośmiu Nurkowań Treningowych ustawionych w kolejności tak, aby rozwijać nową wiedzę i umiejętności, bazując na podstawowych aż do bardziej skomplikowanych i złożonych. Z tego powodu twój instruktor będzie wymagał abyś pozytywnie wypełnił każdą sekcję Przeglądu Wiedzy przed następującą po niej sesją Umiejętności Praktycznych, oraz pozytywnie zaliczył każdą sesję Umiejętności Praktycznych przed następującym po niej Nurkowaniem Treningowym.

Kurs DSAT Tec Trimix Diver ma pięć podstawowych celów:

  • uzyskanie kwalifikacji do planowania i wykonywania nurkowań z użyciem różnych mieszanek trimixowych, powietrza, nitroxu i tlenu stosując sprzęt i procedury nurkowań technicznych wymagane do zarządzania ryzykami z tym związanymi,
  • trening umiejętności motorycznych i poznawczych wymaganych w trimixowych nurkowaniach technicznych,
  • upewnienie się, że znasz i rozumiesz niebezpieczeństwa i ryzyka nurkowania technicznego i w szczególności nurkowania z trimixem, jak również, limity wyszkolenia związane z tym kursem,
  • przygotowanie do właściwego zachowania się w sytuacji dających się przewidzieć sytuacji awaryjnych jakie mogą wystąpić w tym typie nurkowań,
  • nauka umiejętności jakie będą podstawą do dalszego szkolenia i zdobywania doświadczenia w nurkowaniu technicznym.

Przed przystąpieniem do tego kursu, musisz upewnić się, że spełniasz jego wymagania wstępne:

  • Posiadanie certyfikacji PADI Rescue Diver lub certyfikacji z innej organizacji w zakresie ratownictwa nurkowego i zarządzania sytuacjami wypadkowymi,
  • Minimalny wiek: 18 lat,
  • Posiadanie certyfikacji DSAT Tec Deep Diver lub certyfikacji z innej organizacji uprawniającej do wykonywania głębokich dekompresyjnych nurkowań technicznych z użyciem powietrza i nitroxu,
  • Posiadanie zalogowanych conajmniej 150 nurkowań.

Posiadanie certyfikacji DSAT Trimix Diver oznacza, że jesteś uprawniony do wykonywania nurkowań dekompresyjnych z użyciem trimixu jako gazu dennego oraz trimixu, nitroxu i tlenu jako gazów dekompresyjnych w ramach limitów twojego wyszkolenia i doświadczenia.