EXTENDED RANGE FOUNDATIONS

OPIS:

W trakcie programu SSI Extended Range Foundations uczestniczysz w warsztatach (praktycznych zajęciach), których celem jest udoskonalenie i podniesienie poziomu twoich umiejętności nurkowych z użyciem Pełnego Zestawu Nurkowego Extended Range oraz odpowiednich procedur. Wszystkie nurkowania prowadzone są w ograniczonym akwenie, na głębokości mniejszej niż 12 metrów / 40 feet. Po ukończeniu programu uzyskasz certyfikat SSI Extended Range Foundations

FAKTY

Minimalny wiek:16
Wymagania wstępne:Certyfikat SSI Open Water Diver
Have logged 24 dives
Zajęcia teoretyczne:0
Zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie:4
Nurkowania w wodach otwartych:0
Maksymalna głebokość szkolenia:12 metrów / 40 feet, tylko ograniczony akwen
Sugerowany czas trwania:16 godzin
Specjalistyczny sprzęt:Sprawdź SSI Training Standards