HYPOXIC TRIMIX

OPIS:

Hypoxic Trimix to szczyt nurkowania technicznego. Tutaj wykorzystujesz całą posiadaną wiedzę, umiejętności, sprzęt i doświadczenie zdobyte podczas wszystkich odbytych szkoleń nurkowych, a wyznaczone granice przesuwasz do ekstremum. W oparciu o ten sam zestaw nurkowy Extended Range Total Diving System, którego użycie i obsługę opanowałeś podczas poprzednich szkoleń, możesz wybrać jedną z dwóch dostępnych ścieżek: jedna prowadzi na głębokość 80 metrów/265 feet, a druga: 100 metrów / 330 feet. Teraz będziesz używać trzy butle stage z gazami dekompresyjnymi i travel. Po ukończeniu szkolenia uzyskasz certyfikat SSI Hypoxic Trimix.

FAKTY

Minimalny wiek:18
Wymagania wstępne:Certyfikaty: Science of Diving, Diver Stress & Rescue, Technical Extended Range
100 zalogowanych nurkowań
Zajęcia teoretyczne:Szkolenie Online
Zajęcia basenowe/w ograniczonym akwenie:1
Nurkowania w wodach otwartych:6
Maksymalna głebokość szkolenia:100 metrów / 330 feet
Sugerowany czas trwania:18 godzin
Specjalistyczny sprzęt:Sprawdź aktualne Standardy Szkoleniowe SSI