HYPOXIC TRIMIX

HYPOXIC TRIMIX

OPIS:

Hypoxic Trimix to szczyt nurkowania technicznego. Tutaj wykorzystujesz całą posiadaną wiedzę, umiejętności, sprzęt i doświadczenie zdobyte podczas wszystkich odbytych szkoleń nurkowych, a wyznaczone granice przesuwasz do ekstremum. W oparciu o ten sam zestaw nurkowy Extended Range Total Diving System, Continue reading

Continue reading...

TECHNICAL EXTENDED RANGE

TECHNICAL EXTENDED RANGE

OPIS:

Celem programu SSI Technical Extended Range jest zapewnienie nurkom szkolenia niezbędnego do tego, aby potrafili samodzielnie planować i przeprowadzać nurkowania na głębokość do 60 metrów, z wieloprzystankową dekompresją ze zmianą dwóch gazów, z użyciem specjalistycznego sprzętu i procedur nurkowych Continue reading

Continue reading...

EXTENDED RANGE

EXTENDED RANGE

OPIS:

Po ukończeniu programu SSI Extended Range Diving możesz nurkować do głębokości 45 metrów / 145 feet, używając mieszaniny nitroksowej o zawartości tlenu do 100%. W programie można uczestniczyć w kompletnym Extended Range Total Diving System, umożliwiającym nurkowanie z pojedynczą Continue reading

Continue reading...

EXTENDED RANGE NITROX DIVING

EXTENDED RANGE NITROX DIVING

OPIS:

W trakcie tego programu zdobędziesz wiedzę i doświadczenie niezbędne do samodzielnego planowania i przeprowadzania nurkowań z ograniczoną dekompresją do maksymalnej głębokości 40 metrów, z użyciem mieszanki nitroksowej o zawartości tlenu do 50%. Ten program poziomu podstawowego stanowi wprowadzenie do Continue reading

Continue reading...

EXTENDED RANGE FOUNDATIONS

EXTENDED RANGE FOUNDATIONS

OPIS:

W trakcie programu SSI Extended Range Foundations uczestniczysz w warsztatach (praktycznych zajęciach), których celem jest udoskonalenie i podniesienie poziomu twoich umiejętności nurkowych z użyciem Pełnego Zestawu Nurkowego Extended Range oraz odpowiednich procedur. Wszystkie nurkowania prowadzone są w ograniczonym akwenie, Continue reading

Continue reading...